Omfattende miljø-svineri i Nyborg

En tikkende miljøbombe truer et drikkevandsområde i Nyborg. En rapport har netop afsløret den mest omfattende forurening i kommunens historie.

-

En tikkende miljøbombe truer et drikkevandsområde i Nyborg. En rapport har netop afsløret den mest omfattende forurening i kommunens historie.

20.000 tons miljøfarligt affald er gravet ned på en 13.000 kvadratmeter stor grund hos firmaet Fyns Kranbyg i Aunslev.

Kræftfremkaldende affald

Affaldet består blandt andet af olie, maling, opløsningsmidler, beton, asbest og pesticider samt svært nedbrydelige olieprodukter, der kan være kræftfremkaldende.

Nyborg Kommune har fået Cowi til at foretage 45 boringer og udgravninger og de viser, at det miljøfarlige affald er gravet så langt ned, at det på sigt kan blive en trussel for grundvandet.

Alvorlig sag

\"Det er en meget alvorlig sag. Grænseværdierne er langt overskredet, og derfor skal der renses op hurtigst muligt, så drikkevandet kan sikres\", siger Nyborgs borgmester Jørn Terndrup (V).

Derfor skal der nu ryddes op. Direktør for Fyns Kranbyg, Ib Pedersen, var fredag indkaldt til møde hos Nyborg Kommune. Han påtog sig ansvaret for forureningen og har lovet at betale omkostningerne for oprensningen, der godt kan løbe op i 25 millioner kroner.

Måske straffesag

Nyborg Kommune har afleveret rapporten til politiet, der nu skal afgøre om der skal rejses en straffesag mod Fyns Kranbyg for overtrædelse af miljøloven.