I det fynske folks tjeneste

Omfattende olie- og benzinforurening i Nyborg

Danmarks mest omfattende olie- og benzinforurening er netop nu ved at blive undersøgt i Nyborg. Udslippet på 49 tons olie og benzin stammer fra en tankstation, og forureningen på Lyøvej udgør på længere sigt en trussel mod grundvandsressourcer.

-

Danmarks mest omfattende olie- og benzinforurening er netop nu ved at blive undersøgt i Nyborg. Udslippet på 49 tons olie og benzin stammer fra en tankstation, og forureningen på Lyøvej udgør på længere sigt en trussel mod grundvandsressourcer.

Fyns Amts Miljø- og Arealafdeling er netop nu ved at gennemføre en geologisk undersøgelse af forureningen, og risikoen for at benzinen og olien kommer ind i drikkevandet. Forureningen er sket på adressen Lyøvej 2 i Nyborg, og grunden ligger tæt på indvindingsområdet for et lokalt vandværk.

Oliebranchens Miljøpulje, der skal stå for oprensningen, vurderer dog, at forureningen ikke truer vandværket, men på længere sigt kan grundvandet være truet af den udledte olie og benzin.

Oliebranchens Miljøpulje har afsat mellem fem og otte millioner kroner til oprensningen. Men først når det endelig omfang af skaden er opgjort bliver forureningen fjernet.