Omfattende renovering af Nyborg Slot

Nyborg Slot og dets omgivelser skal renoveres, og der skal bygges nyt, for et trecifret millionbeløb for at fremhæve slottets betydning i Danmarkshistorien.

Hovedslottet skal restaureres, en helt ny fløj skal fungere som formidlings- og besøgscenter, byrummet foran slottet skal bearbejdes og en ny forbindelse til borgholmen etableres.

Meningen er at fremhæve slottets rolle som Danmarks hovedstad i Middelalderen.

Her blev landets første grundlov til i 1282, her holdt datidens parlament, Danehoffet, til, og skiftende konger opholdt sig der.

Regningen på 200 millioner kroner betales af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål.

Realdania støtter med fem millioner kroner til forarbejdet, som skal munde ud i en eller flere arkitektkonkurrencer i 2014.

Projektet ventes færdigt i sommeren 2017.