I det fynske folks tjeneste

Omstridt knivstikkersag trækker atter ud

Familiefar, der blev stukket ned på åben gade, må vente i endnu fem måneder på at få afgjort sagen, hvor gerningsmanden først gik fri på grund af fejl.

Der var glæde over dommen i november, men nu trække ankesagen ud.

En fynsk families rundtur i det danske retsvæsen ser ud til igen at trække ud. Faderen i familien blev i maj 2007 stukket ned på åben gade, men efter trusler og fejl begået af politietgik gerningsmanden i første omgang fri.

Sagen kom dog igen for byretten, hvor gerningsmanden fik to et halvt års fængsel, og onsdag skulle Østre Landsret have behandlet hans anke, og dermed sat et endeligt punktum for sagen.

Men nu har gerningsmanden skiftet forsvarer, og dermed trækker
sagen ud indtil august. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Vi havde regnet med, at nu kunne vi komme videre. Det er som at få en spand kold vand i hovedet, siger Trine Søgaard, der er gift med offeret, Gert Søgaard til avisen.

Også hos Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland har man
protesteret over udsættelsen af sagen, der nu er berammet til
18. august.

Fakta

Maj 2007: Politiet efterforsker voldeligt overfald med kniv mod mand på Christianlundsvej i Nyborg. Ofret stikkes i ryggen, så lungen punkteres. Desuden bliver en anden mand, der ligger ned på kørebanen, slået og sparket.

Oktober 2007: Retten i Svendborg frifinder den tiltalte for anklager om henholdsvis vold af særlig farlig karakter og for almindelig vold. Men derefter erkender ofret og dennes to sønner, at de har afgivet falsk forklaring i byretten på grund af trusler fra den tiltaltes bror.

Februar 2008: Østre Landsret afviser at behandle anklagemyndighedens anke af frifindelsen, fordi reglerne om forkyndelse ikke er fulgt. Politiet forkyndte overfor mandens søster på en forkert adresse i Vollsmose i Odense.

Februar 2008: Den tiltaltes bror straffes af byretten med fængsel i ni måneder for trusler mod ofret og hans to sønner. Der var tale om 'en systematisk obstruktion af retssagen,' konkluderer byretten.

April 2008: Rigsadvokaten beder Den Særlige Klageret om at få genoptaget knivsagen.

August 2008: Klageretten bestemmer, at sagen skal gå om, fordi vidnerne blev truet til at afgive falsk forklaring.

November 2008: Sagen kommer atter for Retten i Svendborg. Den tiltalte idømmes to et halvt års fængsel på overfaldet på familiefaderen. Den tiltalte anker dommen.

Marts 2009: Sagen skulle have været for Østre Landsret, men udskydes, fordi den tiltalte har skiftet forsvarer. Sagen kan nu først komme for retten i august 2009.

/ritzau/