I det fynske folks tjeneste

Omstridt kystsikring fjernes

En ulovlig kystsikring på Nordvestfyn fjernes nu på sommerhusejernes regning. Kystdirektoratet er efter års diskussioner blevet enige med grundejerne om at få fjernet den kystsikring som de lokale selv har etableret.

-

En ulovlig kystsikring på Nordvestfyn fjernes nu på sommerhusejernes regning. Kystdirektoratet er efter års diskussioner blevet enige med grundejerne om at få fjernet den kystsikring som de lokale selv har etableret.
En entreprenør er nu hyret til at fjerne betondæksler og rør, som ligger spredt over en strækning på knap en kilometer. Oprydningen kommer til at koste hver enkelt grundejer 2000 kr. - med i prisen er så at Kystdirektoratet anlægger bølgebrydere 30 meter fra stranden for på dén måde at sikre kysten.