Ønske om ny hal på Østerbro i Odense

Håndboldklubben Stjernen har så stor tilgang af medlemmer, at grænsen er nået for hvad deres hal, Skt. Jørgenshallen på Østerbro, kan klare.

Stjernen har fået 100 nye medlemmer det seneste år især fra de yngre årgange.

Klubben har for eksempel 45 piger i 12-årsalderen og er nu nødt til at lukke for indmeldelse, simpelthen fordi det er umuligt at finde tider til at træne med dem.

Dem, der ikke er plads til, må så søge til Dalum, Tarup-Pårup eller Næsby, hvilket giver forældrene transportproblemer.

Pladsmanglen betyder også at mange hold kun kan træne en til to gange om ugen og på hold så store, at trænerne har svært ved at aktivere dem allesammen optimalt.

Nogle seniorhold er henvist til at træne helt til midnat, og det får en del af dem til at melde sig ud, fordi det går for meget ud over privatlivet.'

Udover hensynet til håndboldklubben, vil klubben samtidig gerne lave andre arrangementer, der gør Skt. Jørgenshallen til hele odense centrums hal.

Stjernens popularitet skyldes blandt andet, at klubben har et meget stort opland, der rækker fra Hunderupkvarteret til Seden.

- Vi er den eneste håndboldklub i Odense Centrum, siger klubbens formand, Finn Hansen.

Ny hal til flere aktiviteter

Stjernen havde onsdag besøg af en række byrådspolitikere for at anskueliggøre behovet for en ny hal.

De fik ingen løfter, men fornemmede at der var forståelse for ideen.

Finn Hansen skønner, at hen ny hal vil koste omkring 20 - 25 millioner kroner, og han forventer ikke, at kommunen skal financiere det hele.

- Men vi er afhængige af, at de giver noget af det, siger han.

Derudover er grunden, den ny hal i givet fald skal ligge på, Odense Kommunes, så også hvad det angår, har klubben brug for kommunens hjælp.