I det fynske folks tjeneste

Opbakning til IKEA-udvidelse

Fynboerne støtter planerne om en stor udvidelse af møbelhuset IKEA i Odense. Torsdag udløb fristen for at komme med bemærkninger til planerne, og ingen har tilsyneladende noget imod at IKEA bliver syv gange så stort som i dag.

-

Fynboerne støtter planerne om en stor udvidelse af møbelhuset IKEA i Odense. Torsdag udløb fristen for at komme med bemærkninger til planerne, og ingen har tilsyneladende noget imod at IKEA bliver syv gange så stort som i dag.

- Fyn vil bare ha? det møbelhus. Sådan må jeg tolke de bemærkninger vi indtil nu har fået, siger formanden for Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg Poul Weber(V).


Næste skridt er en VVM-redegørelse

Amtet har i alt modtaget 7-8 bemærkninger til den pjece amtet udsendte i november om IKEA-udvidelsen. Pjecen er et led i den såkaldte foroffentlighedsfase, og fristen for at komme med bemærkninger udløb torsdag.

Bemærkningerne til planen kommer både fra privatpersoner, skoler og forretninger i området. Ingen udtrykker modstand mod udvidelsesplanerne, men flere udtrykker bekymring over de trafikale forhold i området, når 850.000 kunder om året vil strømme til et IKEA på 15.000 kvadratmeter i 4 etager.

- Det er naturligt at skoler og forretningsdrivende i området ønsker bedre trafikforhold, hvis trafikmængderne øges væsentligt, og det vil vi naturligvis også tage højde for. Men jeg glæder mig over, at der ikke er kommet et stormløb mod planerne, lyder det fra Poul Weber.

Flere af bemærkningerne giver endda udtryk for, at det går alt for langsomt med at få lavet det nye møbelhus.

En lang række forretninger i området og to skoler i området ønsker forskellige trafikale forbedringer i området, når bolighuset udvider, men hverken skolen eller forretningerne har noget principielt imod, at IKEA får lov at udvide.

Næste trin i den langvarige proces er udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Herefter kommer der en ny offentlighedsfase, hvor Fyns Amt forventer at få indsigelser eller bemærkninger fra organisationer og ikke mindst fra Miljøministeriet som i sidste ende bliver den myndigheder, der kommer til at afgøre IKEAs fremtidsplaner.