Opholdssted for unge fortsætter sammen med asylcenter

Fyns Amt vil ikke lukke Tvinds opholdssted for socialt belastede unge, selvom skolen får et asylcenter som nabo. Amtet mener, at det må være op til kommunerne, om de vil sende de unge til en institution, hvor der også er asylcenter.

-

Fyns Amt vil ikke lukke Tvinds opholdssted for socialt belastede unge, selvom skolen får et asylcenter som nabo. Amtet mener, at det må være op til kommunerne, om de vil sende de unge til en institution, hvor der også er asylcenter.


Fem-årig lejekontrakt
Både Fyns Amt og Faaborg Kommune har tidligere udtrykt betænkelighed ved at oprette et asylcenter på det tidligere Nakkebølle Sanatorium, samtidig med at Tvind også driver et socialt opholdsted for unge mellem 13 og 15 år.


Alligevel indgik udlændigestyrelsen og Tvind mandag en fem-årig lejekontrakt, der skaber plads til 100 asylsøgere fra Irak og Afghanistan på Nakkebølle Sanatorium.


Op til kommunerne
\"Vi vil ikke foretage os noget. Det må være op til de enkelte kommuner at afgøre, om de vil anbringe deres unge på Nakkebølle. Kommunerne kan jo lade være med at sende dem derned, hvis de er utilfredse med forholdene. Det vil amtet ikke blande sig i\", siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Fyns Amt, Ib Dalsfledt (DF).


Ingen børn
Heller ikke Faaborg Kommune har i dag indvendinger mod Tvinds aftale med Udlændingestyrelsen.


Udlændingestyrelsen har tidligere forsikret amtet om, at ingen af asylansøgerne vil have børn i samme alder, som dem der er anbragt på opholdstedet.