Oplysning om livsstil uden fordømmelse

Sundhedsdirektøren i Region Syddanmark erkender, at fire ud af 10 utilfredse patienter er for mange. Men man må ikke være fordømmende, når man informerer patienter med en usund livsstil.

Den femte og seneste af de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser viser, at hver fjerde patient i Region Syddanmark ikke mener, at de har fået god nok information om deres sygdom.

Derfor ligger der et stykke arbejde med at give patienten bedre information.

For eksempel i forhold til livsstilsrelateret lidelse, han eller hun er indlagt med eller til ambulant behandling for, siger sundhedsdirektør Jens Elkjær:

- Jeg synes, at det er alt formange der ikke føler sig tilstrækkelig informeret om de forhold her, fordi vi selvfølgelig skal påtage os den rolle og mulighed, vi har for at påvirke patientens forløb. Og for nogle af vores patienter er det faktisk kritisk vigtigt for deres prognose, at de ændrer livsstil.

Undersøgelse helt ned på klinikniveau

Nogle patienter ved godt, at deres livsstil er sundhedsskadelig.
Nogle patienter ved godt, at deres livsstil er sundhedsskadelig.

Tilfredshedsundersøgelserne er lavet, så hver enkelt afdeling eller specialklinik kan se, hvor de kan sætte ind overfor utilfredse patienter.

Samtidig er langt de fleste patienter mere modtagelige overfor gode råd til, hvad de skal ændre på, for at leve sundere, når de er indlangt, og det er en oplagt mulighed for at hjælpe patienten bedre.

Og jo mere det kan have afgørende effekt på patientens sundhed, jo mere skal man tage lejligheden for at hjælpe og informere alvorligt, men det er en balancegang.

- Der er rigtig mange af vores patienter, der godt ved, hvad sammenhængen er mellem deres livsstil og risikoen for sygdom, og der skal vi finde balancen, at vi har et sundhedsvæsen for alle. Også dem, der måske ikke har den mest hensigtsmæssige livsstil.

Derfor skal personalet finde en passende balance, hvor patienten ikke er i tvivl om, hvad der ville være godt for dem:

- På en sådan måde, at man ikke føler sig holdt udenfor og i det hele taget fordømt af de bedrevidende, siger Jens Elkjær.

Sundhedsdirektøren mener ikke, det er muligt at sætte præcise talt på, hvor mange utilfredse patienter, der må påregnes i Region Syddanmark, men hver fjerde bør kunne reduceres betragteligt, siger han til TV 2/FYN.