Opråb fra Svanninge Bakker: Als-Fyn Broen er et fantasiprojekt, som giver stor usikkerhed

Der er usikkerhed om fremtiden i Svanninge Bakker blandt lokale, der frygter, at en eventuel motorvej skal gå gennem de naturskønne områder. Borgmester fortæller, at en motorvej til Als-Fyn Broen vil gå uden om.

Lars Erlandsen Brun bor på Tidselkroggård midt i naturskønne Svanninge Bakker. De seneste ti år har han igen og igen hørt lokale politikere og erhvervsfolk snakke om en bro fra Fyn til Als. Indtil videre er det dog kun blevet ved snakken. 

 

 

- Men de snakker stadigvæk, selv om rådet for regional udvikling i Region Syddanmark i sidste uge sagde nej til at anbefale en bro mellem Als og Fyn som et vigtigt infrastrukturprojekt, som alle kommuner vil fremme over for regering og folketing.

- Vi andre må til gengæld leve med usikkerheden, mens de drømmer om en bro, som måske bare er et fantasiprojekt, siger Lars Erlandsen Brun.

Mange veje i spil

Hvis der skal bygges en bro, skal der bygges vejanlæg til trafikken. Dog ikke på Als, hvor infrastrukturen allerede er på plads. Men der skal investeres mange penge på Fyn, hvor der måske skal bygges en motortrafikvej, måske en udvidelse af rute 43, som går tværs gennem Svanninge Bakker. Eller måske en motortrafikvej.

- Vi ved det ikke, men der er mere end 60 kilometer linjeføring i spil, siger Lars Erlandsen Brun og peger på et kort,  hvor han har samlet de forskellige streger, som diverse rapporter og konsulentfirmaer har peget på som muligheder.

- Alle dem, som bor i en afstand af halvanden kilometer fra de her veje, som er tegnet ind på forskellige kort, er på en eller anden måde "fanget" i det her projekt. Regner man med en afstand på halvanden kilometer på begge sider af linjeføringerne, så svarer det til 28 procent af kommunens samlede areal, som er bragt i spil. Vi taler altså om mennesker, som på en eller anden måde har fået lagt en begrænsning på deres ejendom - uden bagkant.

- Jeg ved godt, at det ikke er alle de foreslåede linieføringer, som er lige sandsynlige, men de er dog bragt i spil, og det skaber stor usikkerhed, siger Lars Erlandsen Brun.

 

Se tv-indslaget om Als-Fyn Broen.  Pernille Gram

 

Anerkender uvished

Borgmester Hans Stavnsager (S) fra Faaborg-Midtfyn Kommune holder dog fast i projektet. 

- Jeg anerkender, at det giver usikkerhed. Men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at vi pløjer en firesporet motorvej gennem Svanninge Bakker. Hvis der skal være en motorvej, skal den føres uden om Svanninge Bakker. Men det er rigtigt, at der er mange modeller i spil, og derfor har vi brug for, at staten engagerer sig for, at vi kan få det belyst ordentligt og dermed afklaret, om projektet er bæredygtigt, siger Hans Stavnsager.

Borgmesteren lover dog, at kommunen senere på året vil vurdere den samarbejdsaftale, der er indgået med Sønderborg Kommune. Aftalen blev indgået i 2017, da de to kommuner hver besluttede at bevilge i alt seks millioner kroner over en treårig periode for at få undersøgt projektet nærmere. Samarbejdsaftalen udløber med udgangen af 2019.

Tror ikke på gevinst

De to kommuner har de senere år brugt nogle af pengene til at få lavet rapporter, som viser, at en bro vil skabe vækst på Fyn og i Sønderjylland.

Lars Erlandsen Brun tror dog ikke på, at konklusionerne holder vand.

- Vi får at vide, at vi kommer tættere på Tyskland og Hamborg, og vi får at vide, at det vil øge bosætning og give adgang til nye arbejdspladser og mere turisme. Det tror jeg ikke på. Tag nu Tønder som altid har ligget tættere på Tyskland, end vi gør her på Sydfyn. Hvor meget vækst har de lige fået ud af det? Og hvis nærheden til Tyskland giver så stor vækst ,som de påstår, skulle Sønderjylland jo været et blomstrende erhvervsområde.

- Vi vil bare gerne have en afklaring. Eller i det mindste et forum, hvor vi kan diskutere det her med vores lokale politikere. Når der indkaldes til borgermøder, er det som regel bro-tilhængerne, som står bag. Men hvis uvisheden fortsætter, skal vi måske overveje at organisere modstanden i vores del af kommunen, så vi kan få en bedre dialog med vores politikere, siger Lars Erlandsen Brun.