Oprydning på forurenede grunde

-

-

Fyns Amt vil bruge 21 millioner kroner i år på kortlægning og oprydning af forurenede grunde, og som noget nyt kan fynboerne komme med ønsker til oprydningsarbejdet.


På mandag bliver oprydningsplanen sendt ud til offentlig høring.


Der er afsat over 12 mio. kr. alene til oprensning af grunde forurenet med klorerede opløsningsmidler - fx renserigrunde.