Opsang til politikerne på årsdagen for tysk besættelse

Tyskernes besættelse af Danmark den 9. april 1940 blev Langfredag markeret  mange steder på Fyn. På Odense Kaserne var dagen ekstra trist. Her gik splitflaget klokken otte fredag morgen på halv - formentlig for sidste gang.

-

Morgensolen skinnede fra en skyfri himmel, da splitflaget Langfredag blev rejst på halv stang på Odense Kaserne.

En snes veteraner, flere med tårer i øjenkrogene, var mødt op til den historiske dag. Måske for sidste gang.

- Hvis ikke de ansvarlige fynske politikere griber effektivt ind, kan det meget vel blive sidste gang, flaget vajer på halv stang på Odense Kaserne, siger informationschef Preben Petersen fra Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland.

Regeringen foreslår nemlig i sit oplæg til nyt forsvarsforlig, at lokalforsvarsregionens hovedkvarter som den sidste militære myndighed flyttes fra Odense Kaserne til Haderslev. En flytning vil reducere antallet af arbejdspladser fra 80 til 50.

- Men det værste er dog, at Forsvarets synlighed i Fyns Amt vil forsvinde med den konsekvens, at forsvarsviljen vil falde og rekrutteringsmulighederne for hele Forsvaret voldsomt reduceres, siger Preben Petersen. Han opfordrer nu indtrængende de fynske politikere til at markere deres vilje til at bevare Odense Kaserne.

- Vi er selvfølgelig glade for, at enkelte politikere som for eksempel amtsborgmester Jan Boye (K) har markeret sig på dette spørgsmål. Til gengæld er vi skuffede og forundrede over, at Odenses borgmester Anker Boye (S) tilsyneladende forholder sig passiv, siger Preben Petersen til TV 2/Fyn.