Opstart på pilotprojekt ved Odense Fjord

Den 25. april tages der hul på et projekt omkring Odense Fjord, som EU har udnævnt til testområde med henblik på at gennemføre det såkaldte vandrammedirektiv.

-

Den 25. april tages der hul på et projekt omkring Odense Fjord, som EU har udnævnt til testområde med henblik på at gennemføre det såkaldte vandrammedirektiv.

Starten går med et opstartsmøde, hvor Fyns Amt har inviteret alle kommuner langs fjorden, lokale interessegrupper og andre interessenter.

Dette sker for at skabe størst mulig åbenhed om projektet fra starten.

Vandrammedirektivet indebærer at der skal laves indsatsprogrammer overfor landbrug, husholdning og industri, så EUs målsætning om god økologisk tilstand i vandmiljøet kan opfyldes i 2015.

For at samle erfaringer har EU udnævnt en række testområder i hele Europa - herunder Odense Fjord.

Fjorden er valgt, fordi området indeholder et bredt spektrum af danske vand- og naturtyper og betydelige påvirkninger fra Odense bys industri, Stige Ø losseplads og intensivt landbrug i oplandet. Samtidig er det et af de bedst undersøgte områder i Danmark.