Ørbæk Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Ørbæk


Historisk har kommunalbestyrelsen i landkommunen Ørbæk med 6.600 indbyggere tilhørt Venstre. Også i indeværende periode er partiet fuldstændigt dominerende med ni ud af de 15 pladser i bestyrelsen. Undervejs blev Venstre endda styrket, da Hanna Quaade tidligere på året gik fra Socialdemokratiet til Venstre (det niende mandat).


Krævende opgave
Men partiet står nu foran den største udfordring i mange år. Borgmester og medlem af kommunalbestyrelsen siden 1970, Jens Jørgen Pedersen, forlader aktiv politik. Han har været partiets store stemmesluger. Ved valget i 1997 gik næsten halvdelen af Venstres stemmer til ham personligt: Et skoleeksempel på den såkaldte borgmestereffekt. De stemmer bliver nu givet fri, og den store opgave for arvtageren, Kaj Refslund, bliver nu at fastholde stemmerne. Og han skal nu fortælle sine vælgere, at det er nødvendigt at hæve skatten.


Kamp mod mejerist
En af hans skrappeste modkandidater er den afholdte mejeriejer Preben Faurholdt. Den tidligere fremskridtsmand, der tidligere er dømt for at sælge almindelig mælk som økologisk mælk, stiller denne gang op på sin egen liste.


Økonomisk uføre
Økonomisk set er der pres på udgifterne i kommunen. Øgede omkostninger på socialområdet - særligt syge-dagpenge og kontanthjælp, renovering og byggeri af et nyt plejecenter og en ny skole kommer til at tvinge den nuværende skatteprocent på 20, 4 i vejret. Den vil i det kommende budget stige en procent til 21,4. Men trods udgiftpresset er Ørbæk stadig billigere at bo i end nabokommunerne. Det skyldes også, at budgetterne ikke er tynget af gæld - i øjeblikket er kommunen stort set fri for lån. Som følge af Venstres dominans i kommunen finder der ikke store magtkampe sted i kommunalbestyrelsen, og ved konstitueringen valgte partiet simpelthen frivilligt at afgive posten som formand for socialudvalget og viceborgmesterposten til Socialdemokratiet.


Skattestigning
I slutningen af indeværende periode er det altså det øgede pres på kommunens økonomi, som sætter dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Socialdemokratiet har i de seneste fire år afvist at indgå budgetforlig med Venstre under henvisning til uansvarlig økonomisk politik i kommunen. Socialdemokraterne kritiserer Venstre for at sælge ud af ejendomme og optage lån, altsammen for at undgå en skattestigning. Det sker alligevel nu med hele en procent, og det kunne være sket blidere over en årrække, mener det store oppositionsparti.


Valgkampen har indtil nu været præget af diskussionen om kommunens økonomi. Budgetforliget med skattestigning har rejst voldsom kritik af Venstre fra de konservative, som ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen i indeværende periode. Det afgørende brud kom, da de konservative afviste at gå i valgforbund med Venstre. Det vakte vrede i kommunens største parti, som kalder en stemme på de konservative for støtte til Socialdemokratiet. Den kile har socialdemokraterne ikke tøvet med at udnytte, og betegner de konservatives skridt som \"modigt\". Men tilbage står den borgelige splittelse, hvor de konservative betegner kritiserer Venstre for at være enerådende og tromlende i kommunalbestyrelsen. De konservatives afstandstagen til Venstre skal også ses i lyset af Jens Jørgen Pedersens afgang. Nu ser lillesøsteren på den borgerlige fløj muligheden for at kapre stemmer, som ellers er gået personligt til den store borgmester. Stemmer, som skal sikre billetten til  kommunalbestyrelsen. Derfor skal vælgerne nu
kunne se forskel på de to partier. Preben Faurholt og hans Borgerliste bliver betegnet som jokeren ved valget. Han ser sig selv som ligeværdig kandidat til borgmesterposten som spidskandidaterne i de øvrige partier. Efter at have lyttet til folkesnakken tror Preben Faurholt selv på tre mandater - men uanset antallet kan Borgerlistens mandat/mandater blive den
berømte tunge på vægtskålen i konstitueringen.


Tilbage til hovedsiden om Ørbæk Kommune