Organisation

-

-

 

 

TV 2/FYN er en af TV2-systemets otte regionale tv-stationer. Vi laver fjernsyn om og til borgerne på Fyn og samtlige øer i Fyns Amt.

TV 2/FYN er en selvstændig virksomhed med eget budget og en uafhængig program- og udsendelsespolitik. TV 2/FYN er også fynboernes egen tv-station med et folkeligt bagland. Stationen har et folkevalgt repræsentantskab, hvor mere end 50 fynske foreninger er repræsenteret. Repræsentantskabet vælger 6 ud af 7 medlemmer til TV 2/FYNs bestyrelse. Et medlem bliver valgt af medarbejderne på TV 2/FYN.

Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, og den har den overordnede ledelse af virksomheden og er ansvarlig for, at stationen bliver drevet i henhold til love og vedtægter for TV 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsen ansætter en direktør for TV 2/FYN. Direktøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse. Direktøren ansætter virksomhedens personale.

 

Ledelse:

Navn

Titel

E-mail

Ove Mulvad

Direktør

ovmu@tv2fyn.dk

Hans Tønnesen

Økonomichef

hato@tv2fyn.dk  

Ken Petersen

Teknikchef

kepe@tv2fyn.dk

Marianne Holst Hyrlov

Redaktionschef

mahy@tv2fyn.dk

Jørgen Møllekær

Nyhedschef

jmol@tv2fyn.dk

 Bestyrelse:

Navn

Titel

Henning Nielsen 

Formand

Kurt Nissen 

Næstformand 

Kirsten Hedegaard   

 

Maj Stillinger   

 

John Pretzmark Ramskov   

 

Peter Heick   

 

Jesper Buch 

Medarbejderrepræsentant 

Repræsentantskab:

  

 Navn

 

 Forening

Preben Petersen  FORMAND

Hjemmeværn

Inger Toft

AOF

Henning Nielsen

FO

Bent Møller Jakobsen

FOF

Ole Klok

LOF

Frank Nielsen

DOF

Maj Stillinger

SFOF

Henning Nielsen

Arb. Radio & fjerns. Forb.

Carl Erik Vad Bennetzen

KLF Kirke & Medier

Kristian Nielsen

Landbrugets Samfundskontaktudvalg

Lone E. Thomsen

LO

Kirsten Hedegaard

FTF

Peter Heick

DA

Kurt Nissen

De fynske Landboforen.

Merete Hjorth Pedersen

Fynsk Familielandbrug

Poul Petersen

Fynske Efterskoler

Arne S. Christensen

Fynske Friskoler

Peter Hedegaard

Fynske Højskoler

Peter Ørting

Folkeuniversitetet

Karen Kastrup

Billedkunst

Erik Persson

Musik

Henrik Nielsen

Teater

Flemming Steen Nielsen

Museer

John Pretzmark Ramskov

Fyns Stifts Menighedsrådsforening

Leif Rasmussen

Danmarks Idrætsforbund

Keld Petersen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Margrethe Schrøder

DDS De Danske Skytteforeninger

Ingeborg Moritz Hansen

DGI

Erik Tranholm

FDF

Vakant

KFUM/KFUK

Bente Pedersen

DUI Leg og Virke

Lohne Møllegaard

Aktive kvinder i Danmark Kreds Fyn

Inga Bjørnsbo

Samvirkende fynske Turistforeninger

Lene Byrialsen

Odense Centralbibliotek

Else Marie Schjerning

Husflidskredse

Morten Christensen

Internationalt hus

Allan Hansen

Danmarks Jægerforbund

Jan Becher

Danmarks Naturfredningsforening

Chr. Jensen

Friluftsrådet, Fyns Amt

Aksel Rosenkrands

Ældre Sagen

Flemming Ulbjerg

Det Danske Spejderkorps

Poul Erik Hansen

Fyns Amtsråd

Torben Jørgensen

Fyns Amtsråd

Kristian Kristiansen

Personligt medlem

Thomas Kaarsted

Personligt medlem

Gunnar Landtved

Personligt medlem

Lis Pedersen

Personligt medlem

Torben Reinholdt

Personligt medlem