I det fynske folks tjeneste

Ørreder med radio-sender i fynsk å

Onsdag udsatte Havørred Fyn 6000 ørreder med radiosender i en sydfynsk å.

01:32

Onsdag udsatte Havørred Fyn 6000 ørreder med radiosender i en sydfynsk å.

1 af 2

Havørred Fyn samarbejder med DTU Aqua og Fyns Laksefisk om projektet. Ørrederne får en radio-sender i ryggen eller i bugen, så fiskenes vandring i vandløbet og på kysten kan registreres.

Havørred Fyn har i 2010 udsat 7000 mærkede fisk i Storåen på Nordfyn og i Syltemade Å på Sydfyn. I onsdag blev der udsat 40.000 mærkede ørreder, heraf er 6000 radio-mærkede ørreder.

Projekt Living North Sea

Havørred Fyn deltager i 2009-2012 i EU projektet Living North Sea.

Projektet har til formål at belyse forvaltningen af trækkende fisk, herunder havørreden, i landene omkring Nordsøen.

Projektet belyser forskellige problemstillinger omkring fisks vandring, herunder trækruter og genetik samt habitatkrav, f.eks. spærringer i vandløbene.

En af hjørnestenene i Havørred Fyn projektet er opdræt og udsætning af ørreder i de fynske vandløb.

Hvert år sætter de fynske kommuner ca. 365.000 stk. ørreder - såkaldt smolt - ud i vandløbene for at de skal trække til havs og indgå i kystfiskeriet efter havørred.

Udbyttet af de mange udsætninger er ikke særligt godt belyst og Havørred Fyn ønsker at undersøge hvordan de udsatte ørreder klarer sig bedst.

Dusør for radio-mærker

For at lære mere om fiskenes trækruter og overlevelse er det af stor betydning for projektet, at fiskere som fanger en mærket fisk returnerer mærket eller nummeret på mærket til DTU Aqua.

Læs mere her om hvordan på: www.fiskepleje.dk/raadgivning/fiskemaerker.aspx

Der udbetales en dusør for at sende mærkerne ind.

www.livingnorthsea.eu