Østarbejdere fortsætter trods konkurs

Lettiske mænd og kvinder arbejder på landets største tomatgartneri, Alfred Pedersen & Søn i Bellinge, selvom vikarburaet de er hyret af er begæret konkurs.

Det er uklart, om letterne vil få løn for arbejdet på gartneriet nær Odense, skriver fagbladet 3F.

For tomatproducentens hidtidige storleverandør af lettisk arbejdskraft, vikarbureauet Team Management, er under konkurs på begæring af SKAT.

De lettiske statsborgere oplyser, at de ikke kender til Team

Managements konkurs, og at de ikke har fået nye ansættelseskontrakter.

En af de lettiske arbejdere siger:

- Jeg tjener 50 kroner i timen. For mig er det en god løn i sammenligning med lønnen i Letland. Vi får ikke lønsedler.

Arbejdslederen hos Alfred Pedersen, Kevin Humphries, oplyser, at gartneriet lige nu beskæftiger 24-25 vikarer fra Letland.

På spørgsmålet om, hvor de lettiske arbejdere er ansat efter Team

Managements konkursbegæring siger han:

- Det er et godt spørgsmål. Jeg har selvfølgelig hørt lidt om, at der var nogle ting, der foregik. Men det foregår på et højere plan, end jeg egentlig kan udtale mig om.

Fagbladet 3F har siden torsdag forsøgt at få kommentarer fra ejeren af Alfred Pedersen & Søn, Mads Pedersen.