I det fynske folks tjeneste

Ottos kvæg okser for naturen

Fynsk landmand plejer værdifuld natur på Fyn og opretter kogræsserforeninger.

Op mod 346.000 hektar - eller otte procent af det samlede areal i Danmark - er beskyttet som særlig værdifuld natur efter Naturbeskyttelsesloven. Det er naturtyper som enge, strandenge, overdrev, heder og moser. 

Disse naturtyper er afhængige af pleje, for eksempel i form af afgræsning for at fastholde en stor mangfoldighed af dyr og planter. 

Når kreaturer som heste, okser, får og geder græsser på enge og overdrev, plejer de nemlig naturen på den mest skånsomme og hensigtsmæssige måde ved at holde kraftig vegetation nede og dermed give plads til sjældne dyr og planter. 

Flere af de værdifulde naturarealer der har brug for naturpleje, for ikke at gro til, er på Fyn. 

Her arbejder landmand Otto Madsens Herefordkvæg hårdt for at afgræsse flere arealer. 

Otto Madsen, Vissenbjerg, er en erfaren naturplejer, og hans Herefordbesætning på cirka 100 dyr afgræsser mange forskellige områder på Fyn. 

Størsteparten af ungdyrene bliver afsat til kogræsserforeninger.

Og flere landmænd er interesserede i at pleje den fynske natur. Derfor har Otto Madsen torsdag besøg af en flok landmænd og andre naturinteresserede, der gerne vil høre mere om naturpleje. 

Besøget er en del af et gratis kursus i naturpleje som landbrugets videnscenter SEGES tilbyder for at få flere landmænd ind i naturpleje.

- Der er et enormt stort behov for at pleje de sårbare naturarealer. Men reglerne på området er så indviklede, at flere landmænd mister modet allerede inden, de er kommet i gang, fortæller Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i SEGES' afdeling for natur og miljø. 

 

02:12 Luk video