I det fynske folks tjeneste

OUH: enighed om vikarordning

Ledelsen og medarbejderne på OUH er nu blevet enige om en ny intern vikarordning på hospitalet, som både nuværende medarbejdere og sundhedspersonale udefra kan søge ansættelse i.

Plejepersonale samlet til fagligt møde onsdag morgen.

Ledelsen og Dansk Sygeplejeråd (DSR) enedes torsdag eftermiddag om at arbejde på at etablere en vikarafdeling, som OUH's egne medarbejdere og sundhedsfagligt personale udefra kan søge ansættelse i.

OUH's direktion var på forhånd fast besluttet på at fastholde beslutningen om at oprette en intern vikarafdeling, men planen om at tvinge medarbejderne væk fra deres selvvalgte arbejdssted og over i vikarordningen blev altså droppet. 

Samtidig blev det vedtaget at afdelingen først skal etableres 1. januar 2010. Allerede i oktober 2009 forventer hospitalet at  ansætte en leder af vikarafdelingen.

Der skal bruges omkring 70-80 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i vikarafdelingen, og hospitalets ledelse forventer, at mange af stillingerne vil blive søgt af de nuværende medarbejdere.

Afdelingen bliver internt finansieret, og det betyder, at alle OUH's afdelinger skal spare, for at betale for vikarafdelingen.

I perioden frem til årsskiftet ønsker OUH, at medarbejderne afspadserer i videst muligt omfang, og det accepterede DSR,  forudsat at afspadseringen aftales frivilligt.

Hvordan de enkelte afdelinger skal udnmønte besparelserne vil ledelsen og fagforeningen nu forhandle videre om.