OUH: Flere kræftpatienter har fået overdosis

En grundig gennemgang af patienter med prostatakræft på OUH har afdækket, at yderligere syv patienter har fået en for høj dosis af kemostoffet cabazitaxel. De syv patienter har været i behandling som led i et forsknings-forsøg i 2011.

Region Syddanmark fik i første omgang identificeret 71 patienter fra Sygehus Lillebælt og OUH, der har modtaget en for høj dosis - dertil skal nu lægges de syv.

Der er, som med de 71 patienter i januar, ikke noget, der tyder på, at overdoseringen har medført øgede alvorlige bivirkninger eller øget dødelighed, men patienterne eller deres pårørende vil nu blive informeret om overdoseringen, og oplyst om deres muligheder for at klage.

- Vi er rigtig kede af, at vi ikke har fanget disse patienter tidligere, og vi kan kun lægge os fladt ned og sige, at det var en fejl, og i øvrigt tage hånd om patienterne og deres rettigheder, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær.

De syv patienter deltog i et forskningsprojekt på Onkologisk Afdeling R i 2011 og blev derfor overset i den opgørelse, som OUH udarbejdede i første omgang, og det frustrerer Jens Elkjær.

- Det er lysende klart, at det ikke er tilfredsstillende. Vi skal simpelthen være meget skarpere, når vi har sager som disse. Heldigvis er der intet, der tyder på, at det har haft betydning for patienterne, men vi arbejder med et område, hvor fejl kan have store konsekvenser, og der må vi være vores ansvar bevidst.

Den holdning bliver bakket op af sygehusledelsen, og den er blevet præciseret over for de involverede medarbejdere.

Kemostoffet har været brugt på yderligere 29 patienter i to andre lignende forskningsforsøg, men disse har ikke været udsat for en for høj dosis, idet man i de to andre forsøg har brugt en anden doseringsmetode.

Tre kan være døde af fejlbehandlingen i Aarhus.