OUH kan få center for posttraumatisk stress

Region Syddanmark søger Sundhedsstyrelsen om lov til at oprette et centerfor soldater med posttraumatisk stress på OUH.

Regionsrådet har i dag tirsdag behandlet sagen. Bliver specialfunktionen godkendt, skal den placeres på Psykiatrisk Afdeling Odense.

Her vil behandlingen ske i tæt samarbejde med Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) i Vejle Centret har stor erfaring og ekspertise i forhold til behandling af traumatiserede flygtninge.

Stigende behov

- I disse år ser vi desværre flere og flere tilfælde af danske soldater med posttraumatisk stress. Der er behov for hjælp - og behovet er støt stigende. Den hjælp har vi i Region Syddanmark kapaciteten til at yde, siger næstformand for psykiatriudvalget, Bente Gertz, Soc.dem.

Målgruppen er tidligere blevet behandlet af forsvaret selv eller også har patienterne fået hjælp fra den specialiserede enhed, Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, i Region Hovedstaden.

Tanken er, at den nye højt specialiserede funktion i Odense skal tage over, hvor de andre behandlingstilbud ikke har mulighed for at hjælpe længere, altså ved de særligt svære tilfælde.

20 nye tilfælde om året

Der forventes at være 20 patienter, alle tidligere udsendte soldater, om året i Region Syddanmark, der får posttraumatisk stresssyndrom, også kaldet PTSD.

Man vil også undersøge muligheden for at indgå et samarbejde med Region Sjælland omkring patientbehandlingen.

Sundhedsstyrelsen forventes at tage stilling til ansøgningen i løbet af sommeren 2011. Det er planen at oprette en tilsvarende funktion på Rigshospitalet og på Skejby Sygehus.

Fakta om PTSD