OUH leder efter smittekilde

Seks OUH-patienter smittet med multiresistente stafylokokker. OUH går nu på jagt efter smittekilden.

Odense Universitets Hospital er gået i gang med at opspore smittekilden og forebygge yderligere spredning af bakterie, efter seks patienter på Plastikkirurgisk Afdeling Z er blevet konstateret inficeret med multiresistente stafylokokker (MRSA) af en særlig undertype.

Der er tale om seks personer, der har været indlagt tidligere på året. Alle er nu raske igen.

Blev smittet på OUH

Fem af patienterne har haft overfladiske sårinfektioner, og en har fået konstateret MRSA-bakterier i næsen.

Det er sandsynligt, at patienterne er smittet på OUH

- Den aktuelle MRSA-bakterie tilhører en undertype, som er hyppigt forekommende i Danmark, siger Hans Jørn Kolmos, overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH og formand for OUH's hygiejnekomité.

- Vi tager situationen meget alvorligt. Bakterien er resistent over for penicillin og de fleste andre stafylokokantibiotika. Der har heldigvis kun været tale om mindre afgrænsede infektioner hos de seks patienter, men der er tale om en bakterie, som i værste fald kan give anledning til blodforgiftning, hvis man i forvejen er syg og svækket.

Patienter intet at frygte

OUH er i gang med at screene for MRSA blandt alle læger, plejepersonale, rengøringspersonale og terapeuter i afdelingen.

Derudover gennemgår OUH's hygiejnen i afdelingens arbejdsprocedurer med specielt fokus på sårpleje, hånd- og uniformshygiejne.

- Vi ved endnu ikke noget om smittekilde eller smittevej. Men vi forventer at have mere viden efter undersøgelsen af afdelingens hygiejne, og når resultatet af personalepodningerne foreligger om ca. to uger. Men det er vigtigt at understrege, at patienter på afdelingen ikke har noget at frygte. Vi foretager regelmæssigt rutineprøver på mistanke om infektion, og disse prøver har intet unormalt vist, siger Hans Jørn Kolmos.

Fakta