I det fynske folks tjeneste

OUH på slankekur

1200 medarbejdere på hospitalet er under lup. Deres arbejdsgange skal ses efter i sømmene.   Odense Universitetshospital sætter gang i et projekt, der skal skabe bedre trivsel hos patienter og medar­bejdere. Der skal også findes nye veje til pro­duktivitet og udvikling.  

Anderledes udvikling

- Vi ser frem til at starte Lean. Gevinsterne bliver, at vi får mere tid til såvel patienter som til forskning og uddannelse samt en bedre kvalitet og service i behandling og pleje af patienterne. Lean vil understøtte vores pro­duktivitet og være en anderledes vej til udvikling, siger områdedirektør på OUH, Jens-Otto S. Jeppesen.

Nøglen til succes

Projektets mål er at skabe en kultur, hvor dét at forbedre arbejdsprocessen og patientbe­hand­lingen er en naturlig del af medarbejdernes hverdag. 
 
- Det anderledes er, at ideer til trimning og forandring overvejende skal komme fra medarbejderne. Det er nemlig dem, som oplever uhensigtsmæssigheder i det daglige, og dem, der har nøglen til succes; anført af ledelsen.

Fakta


  • Ordet Lean er hentet fra engelsk og betyder mager. Men selve Lean-ideen stammer fra Japan, fra bilfabrikken Toyota
  • Grundtanken er, at alle ikke-værdiskabende aktiviteter i en produktionsproces skal reduceres eller fjernes.
  • Et Lean-projekt består typisk af en gennemgang dels af arbejdsgange, dels af organisationens indkøb, lagerføring og forbrug af øvrige driftsmidler.
  • På det norske rigshospital blev et betydeligt budgetunderskud vendt til et meget stort overskud pga. Lean-modellen.