OUH rationaliserer

OUH står overfor at skulle spare omkring 100 millioner kroner på driften det kommende år og tager derfor hul på en større rationaliseringsplan.

Hele sygehuset bliver gennemgået for at finde nye, smartere og billigere arbejdsgange.

Ledelsen regner med, at der vil blive nedlagt stillinger, men også at det ikke nødvendigvis betyder afskedigelser.

- Vores personale skifter løbende arbejde, og fordi vi starter processen i god tid, har vi mulighed for blandt andet at udnytte interne rokeringer og naturlig mobilitet, når pengene skal findes, siger administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

Det er dog for tidligt at sige noget om hvor mange stillinger og hvor.

Rettidig omhu

OUHs ledelse tager fat på rationaliseringerne nu for at undgå på et senere tidspunkt at skulle gennem akutte besparelser.

- Hellere velovervejede rationaliseringer end senere brat opbremsning, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Han nævner flere eksempler på mulige rationaliseringer:

De mindste sengeafsnit kan drives sammen, så der for eksempel er behov for færre nattevagter.

Oprettelse af dagkirurgiske centre og lavere liggetid skal gøre belægningsprocenten mindre, så persoalet kan koncentrere sig om de patienter, der har brug for plejen.

Sygehuset har allerede indført, at der ikke mere bruges vikarer. Brug af fastansat personale skal blive til gavn for patienterne, de ansatte og økonomien.

De kommende rationaliseringer skal gennemføres henover sommeren.

Årsagen til de store besparelser er det generelle pres på sygehusenes økonomi blandt andet med dyrere medicin og et kommende, nyt OUH med færre senge.