I det fynske folks tjeneste

OUH skal styre sundhedsberedskabet i Syddanmark

Odense Universitetshospital skal fremover styre det samlede sundhedsberedskab i hele Syddanmark. Planen, der bliver bakket op af Sundhedsstyrelsen, vil blandt andet betyde, at OUH skal styre indsatsen i forbindelse med store ulykker og terror.

-

Odense Universitetshospital skal fremover styre det samlede sundhedsberedskab i hele Syddanmark. Planen, der bliver bakket op af Sundhedsstyrelsen, vil blandt andet betyde, at OUH skal styre indsatsen i forbindelse med store ulykker og terror.

Den nye plan er en udløber af tankerne om at koordinere samarbejdet mellem sygehusene i Ribe, Vejle, Sønderjyllands og Fyn Amt. Den nye plan er udarbejdet af Vejle Amt, og Sundhedsstyrelsen har i en udtalelse godkendt beredskabsplanen.


Indsatsen mod terror og katastrofer skal styres fra OUH

Terrorberedskab
Foreslaget indebærer, at Odense Universitetshospital bliver midtpunkt for det samlede sundhedsberedskab i de fire amter. Til dette formål skal der oprettes en såkaldt AMK-enhed (Akut Medicinsk Koordination) på OUH. Enheden skal bemandes med en speciallæge, to hjælpere og samtidig skal der knyttes en række specialister, der med kort varsel kan bistå den nye enhed.

AMK skal via sikrede telefonlinjer koordinere indsatsen i forbindelse med ulykker, terror og større beredskabsmæssige indsatser. Enheden skal stå i kontakt med samtlige sygehuse i de fire amtet og koordinere beredskabet og eventuelle behandlinger i akutte situationer.

Samtidig skal der oprettes et netværk af skadestedskoordinerende læger. Lægerne skal lynhurtigt kunne sendes ud ved større ulykker og katastrofer - enten fra de lokale sygehuse eller direkte fra lægernes bopæl.

Fælles uddannelse
AMK skal også koordinere et biologisk sundhedsberedskab, der skal indsættes i tilfælde af biologisk terror i Syddanmark.

For at få det nye fælles sundhedsberedskab til at fungere er det hensigten at relevant sundhedspersonale i fremtiden skal uddannes fælles i de fire amter.

Efter planen skal det nye samarbejde træde i kraft fra foråret 2004. Sygehusudvalget i Fyns Amt skal diskutere planen i næste uge.