Overblik: Udvikling i sager om negativ social kontrol og religiøse råd

TV 2 Fyn har løbende dækket sagerne om, hvordan et religiøst råd i Vollsmose, Imam-Ali-Moskeen i København og den iranske ambassade har ladet iransk lovgivning være styrende for udfaldet af blandt andet skilsmisser i Danmark. Få overblikket over dækningen her.

Gennem det seneste stykke tid har TV 2 Fyn dækket sagen om, hvordan et religiøst råd i Vollsmose, Imam Ali Moskeen i København og den iranske ambassade har ladet iransk lovgivning være styrende for udfaldet af blandt andet skilsmisser i Danmark.

Det fremgår af VIVE's rapport Etniske minoritetskvinder og skilsmisse, der har fokus på muslimskepraksisser, at der i Danmark kendes til i hvert fald fem religiøse råd. Af rapporten fremgår de dog ikke, hvor rådene geografisk er placeret.

Ligeledes har Institut for Menneskerettigheder fremlagt en rapport, hvor det har undersøgt, hvordan fastlåste religiøse ægteskaber håndteres i andre europæiske lande. Derudover kommer rapporten med anbefalinger til dansk praksis.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler

Sagen tog fart da Berlingske 24. september fremlagde et skilsmissedokument, der var underskrevet af en imam fra Vollsmose efter sharia-lov.

6. oktober kunne TV 2 Fyn således fortælle, at Imam Ali Moskeen i København og den iranske ambassade var involverede i de religiøse skilsmisser i blandt andet Vollsmose. Blandt andre berettede iranske Roya Moore om, hvordan ambassaden kasserede hendes anmodning om at blive skilt fra sin iranske mand.

Dagen efter indkaldte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) den iranske ambassadør til en samtale, hvor han bad om en forklaring på de føromtalte sager.

8. oktober stod yderligere to kvinder frem og fortalte om, hvordan den iranske ambassade ikke ville godkende en religiøse skilsmisse, og at de dermed ifølge iransk lov ikke var skilt.

I dag, 29. oktober, kunne TV 2 Fyn fortælle om en ny sag, hvor den iranske ambassade ikke har anerkendt dansk lovgivning. Denne gang var der tale om et eksempel med en dansk mand, der måtte konvertere til islam og lade sig gifte i en moské med sin iranske kone for at få lov til at besøge sin svigerfamilie i Iran.

TIDSLINJE

August 

 • Problemerne med social kontrol har været kendt i længere tid, men i august 2020 anslog en ekstern ekspertgruppe nedsat af Odense Kommune, at omkring 1.200 mennesker i Odense lever med konsekvenser af negativ social kontrol.  

September

 • 19.  september - Der er i Odense/Vollsmose etableret en parallel retsinstans eller et religiøst råd, der tager sig af konflikter og skilsmissesager, siger Jesper Petersen, der er medforforfatter til VIVE-undersøgelsen, til Berlingske.
 • 21. september - Tre imamer i Vollsmose beskyldes for at have et religiøst råd – eller en parallel retsinstans -, hvor de rådgiver om religiøse skilsmisser. Roya Moore fortæller sin historie til TV 2 Fyn
 • 23. september - Polititet bekræfter på et møde med Peter Rahbæk Juel, at der findes et religiøst råd.
 • 24. september - Berlingske fremlægger et skilsmissedokument, der er underskrevet efter sharia-lov. Kvinde skulle blandt andet betale 75.000 for at blive skilt. Se indslaget her.
 • 25. september - Peter Rahbæk Juel sender et brev til udenrigsministeren og justitsministeren, hvor han peger på tre områder, hvor han mener, der skal sættes ind. Læs artiklen her.  

Oktober

 • 6. oktober - Imam Ali Moskeen i København og den iranske ambassade er involveret i religiøse skilsmisser. Roya Moore fortæller, at ambassaden kasserede hendes papirer. Se indslaget her.
 • 7. oktober - Den iranske ambassadør kaldes til samtale med udenrigsminister Jeppe Kofod (S).
 • 8. oktober - Iranske Mozhdeh Maghtader står frem og fortæller, at hun heller ikke kunne få godkendt sin iranske religiøse skilsmisse uden mandens accept. Forældremyndigheden til hendes to børn blev heller ikke anerkendt. Hun frygter for eksempel at få en ny kæreste. En anden kvinde ”Miriam” har været igennem det samme. Konsekvens: De kan ikke besøge deres familie i Iran og lever i frygt. Jesper Petersen siger, at det er et velkendt problem. Se indslaget her.
 • 9. oktober - Kvinder skal betale mellem 5-10.000 kroner til imamen, siger Odenseborgmesteren Peter Rahbæk Juel. Han vil have en national undersøgelse.
 • 27. oktober - Samråd i udlændinge- og integrationsudvalget. Flere partier ønsker en skærpet straf i sager om negativ social kontrol.