Overfald på fængselsansatte forudsigelige

Overfaldene på to ansatte ved Statsfængslet i Nyborg er en forventelig reaktion på stadig værre forhold for de indsatte. Det skriver redaktøren for de indsattes blad, Savklingen i det seneste nummer.

-

Overfaldene på to ansatte ved Statsfængslet i Nyborg er en forventelig reaktion på stadig værre forhold for de indsatte. Det skriver redaktøren for de indsattes blad, Savklingen i det seneste nummer.

Redaktøren, Hans E. Nati påpeger i bladet, at forholdene i fængslerne er blevet forringet gennem mange år.

\"De nyeste restriktioner, som fremkom sidste år, er alle beregnet til at ødelægge de indsatte endnu mere, end de bliver i forvejen;\" skriver Hans E. Nati i Savklingen.

De betyder bl.a. at indsatte skal afsone længere tid, inden de kan blive løsladt og eventuelt få udgang. Desuden rammer mange af restriktionerne først og fremmest langtidsfanger.

Hans E. Nati retter samtidig en skarp kritik imod den måde Kriminalforsorgen udfører sit arbejde på, og mener at myndigheder og medier overdriver volden mod fængselsansatte voldsomt.

Han slutter artiklen således: \"Når man tager en flok - i forvejen - hårdt pressede mennesker, og trækker yderligere restriktioner og uretfærdigheder ned over hovederne på dem, må man også forvente en reaktion fra deres side!!\"

I januar blev en overvagtmester ved Statsfængslet i Nyborg overfaldet af ukendte gerningsmænd ved sin bopæl. Det skete kort tid efter at Fængselsinspektør Jens Tolstrup blev overfaldet med kølleslag.