Overgang til sommertid igen blodig for hjorte

Traditionen tro kostede overgangen til sommertid mange hjorte livet på vejene. I region Syddanmark blev 20 hjorte dræbt i trafikken  mod 15 i 2007

Med skiftet fra vinter- til sommertid forskydes også tidspunktet for myldretid i trafikken, forklarer Falck.

Det kommer ved hvert skifte som en overraskelse for hjortevildtet, som vandrer efter føde i det tidsrum.

I hele Danmark blev 89 hjorte dræbt den første uge efter skiftet mod 73 sidste år.

Årsagen til stigningen er at hjortebestanden vokser, men også at trafikken - selv på landet - er stigende.