I det fynske folks tjeneste

Overgreb: Fyns Politi lever ikke op til anbefaling

Otte af landets 12 politikredse videoafhører ikke børn hurtigt nok i sager om overgreb.

Foto: Lars Bech/Scanpix/arkiv

Hvis politiet mistænker, at et barn er blevet udsat for seksuelle overgreb, skal barnet videoafhøres, inden der er gået en uge. Men det er ikke alle politikredse, der kan leve op til fristen, som er sat for at undgå, at beviser i sagerne forsvinder.

Det viser en redegørelse fra Rigspolitiet. Kun fire politikredse kan leve op til fristen. Hos Fyns Politi sker en videoafhøring af det forurettede barn typisk efter 14 dage, fremgår det af redegørelsen.

De fleste politikredse slider således med at overholde kravet om hurtig videoafhøring i sager om overgreb på børn.
  
Otte politikredse ligger over det anbefalede maksimum på syv dage og oplyser, at de prioriterer i sagerne, hvor alle sager om sædelighedsforbrydelser og grove voldssager behandles inden for den anbefalede maksimale ventetid.

Og det er ikke tilfredsstillende, skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (Kons.) i en mail til Politiken. Justitsministeren vil nu indskærpe over for politikredsene, at fristen på en uge skal overholdes.

Ventetiden i de 12 politikredse

 • Fyns Politi: Typisk 14 dage.
 • Nordjyllands Politi: 4-5 uger i gennemsnit.
 • Østjyllands Politi: Typisk 14 dage.
 • Sydøstjyllands Politi: Tre uger i gennemsnit.
 • Midt- og Vestjyllands Politi: 21 dage i gennemsnit.
 • Syd- og Sønderjyllands Politi: Typisk maksimalt en uge.
 • Midt- og Vestsjællands Politi: Op til 8-10 uger. Efter sommeren 2-4 uger.
 • Nordsjællands Politi: Typisk maksimalt en uge.
 • Københavns Vestegns Politi: Typisk maksimalt en uge.
 • Københavns Politi: 13 dage i gennemsnit.
 • Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi: Minimum 14 dage. I enkelte tilfælde op til en måned.
 • Bornholms Politi: Typisk maksimalt en uge.
Ovenstående oversigt over ventetiden er givet af Rigspolitiet i et svar til Justitsministeriet.
Svaret er 30. januar videresendt til Folketingets Social- og Børneudvalg.