I det fynske folks tjeneste

Overskud i Svendborg Sparekasse

Overskud i Svendborg Sparekasse. Resultatet for 2011 blev et overskud på 21,2 millioner kroner efter skat. Et resultat som stort set svarer til forventningerne.

Overskud i Svendborg Sparekasse. Resultatet for 2011 blev et overskud på 21,2 mio. efter skat. Et resultat som stort set svarer til forventningerne.

Resultatet ikke helt når sidste års resultat, blandt andet på grund af mindre gebyrindtægter og en stigning i omkostninger og nedskrivninger.

Men sparekassens administrerende direktør Svend Erik Kracht betegner alligevel resultatet som tilfredsstillende.

Rekord i solvens

Overskud før skat på 22,0 millioner kroner mod 40,2 millioner kroner i 2010.

Overskud efter skat på 21,2 millioner kroner mod 29,6 millioner kroner i 2010.

Solvens på 23,2 procent, som er ny rekord for Sparekassen.

Ny direktør i 2012

2012 vil også byde på forandringer i form at ledelsesskifte.

Sparekassens administrerende direktør gennem de sidste 21 år, Svend Erik Kracht ønsker at fratræder sin stilling ved udgangen af juni 2012 for at gå på pension.

Bestyrelsen er derfor i gang med at ansætte en ny adm. direktør til at overtage ledelsen af Sparekassen.