På vej til Odense: Synshandicappede får lettere ved at tage toget

I uge 25 begynder arbejdet med at forbedre forholdene for synshandicappede på perronerne på Odense Banegård.

Det kan være vanskeligt at finde vej til togene, hvis man har synsproblemer, men i fremtiden bliver det lettere for synshandicappede, at færdes på flere af landets togstationer.

Blandt andet Odense står for tur til, at få lagt specielle fliser og opsat skilte som kan hjælpe synshandicappede på vej på perronerne.

Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

Banedanmark er i gang med at lægge såkaldte ledelinjefliser og opsætte taktile skilte på perronerne i flere større byer. I øjeblikket sker det på Kolding Station. Herefter følger så perronerne i Odense inden turen går til stationerne Fredericia, Østerport og Roskilde.

Arbejdet i Odense påbegyndes i uge 25 og forventes afsluttet i uge 34. Der vil blive lagt ledelinjer ved spor 2-3 og spor 4-5. Der er i forvejen lagt ledelinjer ved spor 7-8 i forbindelse med ombygningen af denne perron.

I alt vil der fremover være 1,7 kilometer ledelinje. Hertil kommer 55 opmærksomhedsfelter og 24 taktile skilte.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Fakta

- Det skal være let og sikkert for alle at orientere sig på perronerne. Med de fliser og skilte, der nu bliver sat op på stationerne, får blinde og svagtseende bedre muligheder for at orientere sig på perronerne, siger Kurt Amby, perronansvarlig i Banedanmark. 

På Valby, København H og Aalborg stationer gennemføres et forsøgsprojekt med etablering af opmærksomhedsfelter i forbindelse med rejsekortstandere, og der opsættes taktile skilte ved trapper og elevatorer.

Fælles beslutning

Det er puljemidler fra Tilgængelighedspuljen i Finansloven, der gør det muligt at lave tiltag, som hjælper de synshandicappede.

Og det er en arbejdsgruppe bestående af Banedanmark, Transportministeriet, DSB og Danske Handicaporganisationer, herunder Dansk Blindesamfund, der træffer beslutning om, hvilke stationer der skal have ledelinjer.

- Der er tale om perroner i nogle af landets største byer, hvor der er mange passagerer, så det giver god mening, at det er de stationer, der nu får ledelinjer, siger Kurt Amby.

Tilfredshed i Dansk Blindesamfund

Hos Dansk Blindesamfund er der tilfredshed med profektet, og næstformand John Heilbrunn forklarer, at for folk med alvorligt synshandicap er toget en af de vigtigste måder at komme omkring på.

- De forbedrede forhold på de stationer, der står for tur til en vigtig ansigtsløftning, vil forbedre muligheden for at kunne færdes uden at være afhængig af seende medpassagerers hjælp, og det vil betyde et kæmpe fremskridt i forhold til at kunne færdes selvstændigt, siger John Heilbrunn, og forklarer, at uden ledelinjer og opmærksomhedsfelter er der mange mennesker med et synshandicap, som oplever færden på perronen som ekstremt angstprovokerende og forbundet med stor usikkerhed.

- Det vil ændre sig radikalt med de kommende projekter, der skaber større sikkerhed og bedre tilgængelighed.