I det fynske folks tjeneste

Pædagog får 50.000 for psykisk skade

Det var til at forudse, at en uforsvarlig afvikling af et personaleophold gav ansat en psykisk skade. Nu må kommune betale.

Det forløb helt uansvarligt, da de ansatte fra en fynsk børnehave skulle på personaleweekend i et sommerhus.

En kvindelig ansat oplevede, at hun reelt blev fyret for øjnene af sine kolleger, og nu har Højesteret besluttet, at kvindens psykiske skade berettiger hende til en godtgørelse på 50.000 kroner.

Landsretten har ellers tidligere konkluderet, at hun ikke skulle have nogle penge.

Det er kun i sjældne tilfælde, at der gives godtgørelse for en psykisk skade. Det kan nærmest kun lade sig gøre, når man er blevet psykisk syg i forbindelse med en fysisk skade.

Men tirsdag nåede Højesteret så frem til, at kvindens skade falder ind under begrebet "personskade" i erstatningsansvarsloven.

"Den uforsvarlige afvikling af per­so­naleweekenden medførte en bety­delig forøgelse af risi­koen for en psykisk skade af den indtrådte karakter hos en medarbej­der, som ledelsen må have forstået be­fandt sig i en psykisk anspændt situation", står der i dommen.

Efter den fatale weekend, der fandt sted for syv år siden, blev kvinden sygemeldt med angst og depression. Senere udviklede hun andre symptomer på posttraumatisk stress.

De ansatte i børnehaven var samlet på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Odense Kommune havde allieret sig med en ekstern supervisor, men alligevel endte det galt.

Kvinden havde været syg på grund af dårlig ryg og satte på mødet gang i en diskussion om vikardækning.

Selv om hun ønskede at stoppe snakken, bombarderede supervisoren hende med spørgsmål, har et vidne fortalt - og hver enkelt skulle svare på, om de kunne "rumme" kvinden.

Det endte med, at flere græd, og til sidst sagde lederen, at det kunne være, at kvinden ikke længere skulle arbejde i børnehaven.