Pædagoger i Rudkøbing arbejder igen

Efter fire dage med lukkede daginstitutioner i Rudkøbing kan forældrene til 360 børn igen få passet deres børn. I følge de utilfredse pædagoger har Rudkøbing Kommune indvilliget i forhandlinger om de bebudede besparelser.

-

Efter fire dage med lukkede daginstitutioner i Rudkøbing kan forældrene til 360 børn igen få passet deres børn. I følge de utilfredse pædagoger har Rudkøbing Kommune indvilliget i forhandlinger om de bebudede besparelser.


De 45 pædagoger og pædagogmedhjælpere havde stillet kommunen en række krav for at genoptage arbejdet. Blandt andet forlangte personalet i de seks institutioner at blive spurgt til råds om besparelser.


Alternative besparelser
Og efter en forhandling torsdag aften, har politikerne nu indvilliget i at gennemgå besparelsesforslaget på 500.000 kr. med pædagogernes fagforeninger.


De kommende dage skal embedsmændene i Rudkøbing, BUPL og PMF gennemgå budgetterne for at finde alternative besparelser til nedlæggelse af tre stillinger.


Ændrede åbningstider
De næste dages forhandlinger skal afsløre om de seks institutioner kan spare penge ved fx at ændre åbningstider, reducere sygefraværet, udnytte normeringen bedre eller ved ændringer i pasningen af småbørn med særlige problemer.


\"Vi følger forhandlingerne meget nøje, og venter spændt på et resultat. Vi kan stadig ikke acceptere, at der bliver nedlagt stillinger, så nu må vi vente på et resultat, og se om vi kan bruge det til noget, \" siger Betty Lorenzen, talsmand for pædagogerne.


Ved at genoptage arbejdet fredag undgår pædagogerne samtidig en skærpet bod, som Arbejdsretten torsdag truede pædagogerne med, hvis de ikke straks genoptog arbejdet. Men det har i følge Betty Lorenzen ikke haft nogen indflydelse på beslutningen om at genoptage arbejdet.


Forhandlingerne mellem pædagogerne og kommunen varer indtil videre til onsdag.