I det fynske folks tjeneste

Pædagoger spares væk

Der bliver færre voksne og færre penge til fynske børn i daginstitutionerne til næste år. Samtlige fynske kommuner skærer ned på pasningsområdet.

04:28

1 af 3

I alt sparer de fynske kommuner 45 millioner kroner på pasningsområdet, viser tal fra BUPL. Tallene for de fynske kommuner fordeler sig således:

  • Nyborg sparer 3.7 millioner
  • Middelfart kommune spare 2.4 millioner
  • Assens kommune sparer 5.2 millioner
  • Ærø sparer 0.4 millioner
  • Faaborg/midtfyn kommune sparer 3,.4 millioner
  • Svendborg sparer 17.6 millioner
  • Langeland kommune sparer 2.8 millioner
  • Kerteminde kommune sparer 4.4 millioner
  • Odense sparer 3.5. millioner
  • Nordfyns kommune sparer 1.4 millioner

Flere falder igennem

Alene i Svendborg svarer nedskæringen til 44 pædagogstillinger.
Formanden for BUPL på Fyn er bekymret over, at der bliver færre voksne per barn i de fynske institutioner.

- Vi får flere og flere børn, der falder igennem systemet. De bliver ikke spottet i tide, når der er færre voksne, siger formanden for BUPL på Fyn, Lars Søgaard.

Kræver minimumsnormering

Besparelserne vækker også bekymring hos Forældreforeningen FOLA, der nu foreslår lovfastsatte minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
 
- Vi mener, at der maksimalt på være tre børn for en voksen i vuggestuerne, og fem børn per voksne i børnehaver, siger Dorthe Boe Danbjørg, der er medlem af forælderforeningen FOLA, Nyborg.