Pædagogledere: Kommunen skaber afvigere

Omkring 40 ledere i Odenses daginstitutioner har valgt at følge pædagogernes strejke. Lederne strejker, fordi de ikke ser sig i stand til at sikre ordentlige forhold for børn og unge i Odense. Samtidig beskylder lederne politikerne bag budgetforliget for at skabe børn med afvigende normer og værdisæt.

-

Omkring 40 ledere i Odenses daginstitutioner har valgt at følge pædagogernes strejke. Lederne strejker, fordi de ikke ser sig i stand til at sikre ordentlige forhold for børn og unge i Odense. Samtidig beskylder lederne politikerne bag budgetforliget for at skabe børn med afvigende normer og værdisæt.

Lederne mener, at budgetforliget vil betyde voldsomme serviceforringelser i byens institutioner og peger blandt andet på følgende konsekvenser: 

  • Ingen tid til oplevelser ude af huset
  • Børn kan ikke altid blive trøstet
  • Der bliver ikke altid tid til at tale med børnene
  • Dårligere forældrekontakt
  • Dårligere sprogstimulering af vuggestuebørn

\"Vi kan konstatere, at vi i dag i Odense oplever børn og unge, der udviser en adfærd som udspringer af et andet norm og værdisæt end, hvad der generelt er accepteret i vores samfund. Ser man tilbage på mange af disse unges baggrund, kan man se, at mange af dem er vokset op under netop de betingelser som skitseret ovenfor\", skriver de strejkende lederes pressegruppe. 

En del af ledelsespersonalet i Odenses Daginstitutioner er ikke medlem af BUPL og er derfor ikke omfattet af den to uger lange arbejdsnedlæggelse.

De 2000 pædagoger har besluttet at fortsætte strejken onsdag.