Pænt overskud og 3.000 ansatte på Lindø

Lindø Port of Odense fik overskud på 42 millioner kroner i selskabets første driftsår.

Der er fortsat godt gang i aktiviteterne i Lindø Industripark.

Under nyt navn - Lindø Port of Odense - tjente det kommunalt ejede selskab i 2017 42 millioner kroner før skat.

Omsætningen var på 214 millioner kroner, viser det netop offentliggjorte regnskab.

Det sidste år som Lindø Industripark var omsætningen på 132 millioner og indtjeningen på 44 millioner kroner før skat. 

Lindø Port of Odense er en fusion af Lindø Industripark og OH-Lindø, og selskabet står for etablering og drift af infrastruktur til havnerelaterede erhverv - herunder omsætning af gods over kaj samt etablering og udlejning af erhvervs- og havnearealer, bygninger med videre, beskæftiger 70 ansatte.

Ifølge regnskabet var 2017 et godt år med god aktivitet i salget af grunde på Odense Havn og med megen aktivitet og nye lejere på Lindø.

Der er i disse år fokus på den fortsatte byomdannelse i Odense, og industri-virksomhederne fra de kommende byområder er i gang med udflytningen.

Industrivirksomhederne fra Odense Havn tilbydes plads på Lindø, som i disse år er under udvikling; 400.000 kvadratmeter ny havn står mod nord klar i 2020 og mod syd er store arealer under omlæggelse, så de kan supplere industriarealerne for den blå klynge, oplyser selskabet. 

Der går i dag knap 3.000 medarbejdere gennem portene til Lindø.
                                          
- Der er ingen tvivl om, at vi med endnu et godt regnskab i ryggen, skal ruste os til nogle år, som kræver nytænkning og initiativrighed. Vi har stærke og gode relationer til vores mange kunder, og dem vil vi rykke endnu tættere på, ligesom vi også fortsat vil opsøge nye, siger Carsten Aa, administrerende direktør, i en pressemeddelelse.