Pænt overskud på fynsk naturgas

Overskud på 53 millioner kroner i 2016 hos Nature Energy koncernen.

Nature Energy- koncernen, tidligere kendt som Naturgas Fyn, tjente sidste år 53 millioner kroner efter skat, 7 millioner kroner mere end sidste års resultat.

Resultatet er skabt i et år, hvor Nature Energy åbnede endnu to store biogasanlæg, og hvor selskabet kunne øge antallet af kunder med fem procent.

Selskabets nettoomsætning holdt sig uændret på knap 900 millioner kroner, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

I 2016 var gaspriserne 23 procent lavere end året før, men slutkunderne har fortsat kunnet nyde godt af lave priser, samtidig med at selskabet har realiseret investeringer i nye biogasanlæg, hedder det.

Nature Energy har i 2016 idriftsat yderligere to biogasanlæg, således at porteføljen ved udgangen af året talte fire biogasanlæg i drift. Det har øget den samlede produktion fra 37.500 kubikmeter biogas om dagen i 2015 til 95.000 kubikmeter om dagen ultimo 2016. 

Antallet af erhvervskunder er fastholdt, og for flere kunders vedkommende er samarbejdet udvidet til også at omfatte aftaler om hjælp med opnåelse af energibesparelser, indgåelse af fastprisaftaler på køb af gas samt samarbejde omkring organisk affald.

Administrerende direktør Ole Hvelplund siger i en kommentar til årets resultat: 

- 2016 viser, at vores strategi med at producere biogas i industriel skala virker i praksis. Vi har set en stabil, positiv udvikling i året, og det er et godt afsæt for vores høje ambitioner på især biogasområdet. Samtidig er det glædeligt, at kunderne har haft meget lave priser på gassen, mens gassen er blevet grønnere. 

Ledelsen i Nature Energy forventer også for 2017 et positivt resultatet for koncernen, hvor driften af nye biogasanlæg forventes stabil og at tillade investeringer i nye anlæg. Der budgetteres med et resultat på 45-55 mio. kr. efter skat for 2017.