Park- og vejstrejken er slut

Nu bliver der atter gjort rent i Odense. Strejken i Park- og vejservice er er slut. De 250 medarbejdere har efter uformelle drøftelser i weekenden fået taget omstruktureringerne i afdelingen af bordet.

-

Mandag morgen gik de 250 medarbejdere i i Park- og vejservice igen i gang med at feje gader og slå græs. Efter uformelle drøftelser i weekenden besluttede de 250 medarbejdere at genoptage arbejdet.

Efter mere end én uges strejke besluttede de 250 medarbejdere i Odense Kommunes Park- og vejservice mandag morgen at gå i arbejde igen. Efter forhandlinger i weekenden har de utilfredse park- og vejarbejdere fået tilsagn om at omstruktureringerne foreløbig bliver taget af bordet.

\"Nu spoler vi tiden tilbage før omstruktureringen, så de så at sige ikke har fundet sted. Og så bliver medarbejderne inddraget i de forandringer der skal ske i afdelingen,\" fortæller Evald Larsen afdelingsformand i SID-Kommunal, der har deltaget i de uformelle møder.

Samtidig er medarbejderne og afdelingsledelsen blevet enige om at nedsætte en såkaldt analysegruppe, der skal undersøge arbejdsforhold og arbejdsmiljø i Park- og vejservice.

\"Nu skal vi til at forhandle i løbet af ugen, men jeg håber, at ledelsen vil overveje at inddrage Søren Thorsagers forslag i en løsning af afdelingens problemer, \" siger Evald Larsen.

Medarbejdernes talsmænd må efter aftale med ledelsen i Park- og vejservice ikke udtale sig om konflikten.

De 250 medarbejderer gik efter det faglige møde mandag morgen i gang med at rydde op i Odense, som har ligget hen uden rengøring i weekenden.