I det fynske folks tjeneste

Pas på - det er mandag

Lægerne har travlt om mandagen. Det er nemlig den dag, hvor flest må til behandling på skadestuen.

Det viser en optælling fra Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital, skriver Fagbladet 3F.

Flere udenlandske undersøgelser peger også på mandag som den farligste dag.

Tallene fra Fyn viser desuden, at flest kommer til skade lige omkring middag og så igen ved fyraften. Kl. 12-13 og kl. 16-17 er de mest travle tidspunkter på skadestuen. Det gælder set hen over hele ugen.

Australske forskere har i et projekt dokumenteret, at antallet af ulykker falder hen over ugen. Flest om mandagen, færrest om fredagen.

En ældre canadisk undersøgelse viser, at der sker forholdsvis mange af en bestemt type skader om mandagen. Det er de uheld, hvor en ansat overbelaster ryggen eller andre del af kroppen.

En lignende amerikansk undersøgelse har vist, at mandagen sammen med weekender er de dage, hvor risikoen for ulykker er størst. Forskerne i USA peger på en mulig begrundelse: Tilsynet på byggepladserne var mindre om mandagen.

Overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital peger på, at selv om der kommer flest patienter mandag, så er der ikke så stor forskel på antallet de forskellige ugedage.

Jens Lauritsen tror, at det mere er risikoen ved et arbejde, der betyder noget, end tidspunktet på ugedagen eller tiden på døgnet. Det siger han ud fra andre undersøgelser, som han har set.

- Hvis det var tid på døgnet, der spillede en rolle, kunne det være knyttet til lange vagter. Men det har vi svært ved at undersøge. Vi har nemlig ikke tal for, hvor mange der er på arbejde hvornår, siger Jens Lauritsen.