Pas på på Storebælt

Vejdirektoratet fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen på grund af kraftig vind.

Vindfølsomme køretøjer er for eksempel campingvogne, tomme, høje kassevogne og trailere m.m.

Varslet ventes ophævet klokken 06.00.