I det fynske folks tjeneste

Patientens dag-rapport udkommet

Rapporten viser sammenfattende, at patienter og pårørende i store træk er tilfredse med dialogen og kommunikationen på Odense Universitetshospital. Der er dog også kritik.

-

Rapporten viser sammenfattende, at patienter og pårørende i store træk er tilfredse med dialogen og kommunikationen på Odense Universitetshospital. Der er dog også kritik.

I forhold til den sidste Patientens Dag ses en mere positiv tendens i gæsternes erfaringer med hospitalet. Sundhedspersonalet anerkendes generelt for stor faglig dygtighed og personligt engagement samt deres evne til at differentiere og individualisere indsatsen i forhold til den enkelte patient. Det skriver OUH på hospitalets hjemmeside.

Manglende tid og dialog

Men der er også kritik. En kritik der primært retter sig mod de tids- og personalemæssige ressourcer i afdelingerne. Manglende tid giver patienten en følelse af at være glemt og overladt til sig selv. En konsekvens kan være, at det bliver svært med en relevant og ligeværdig dialog.

Patientens mulighed for selv at være aktiv og påvirke forløbet bliver mindre. Et andet væsentligt kritikpunkt er, at patienterne kan opleve, at der er for mange fagpersoner involveret i det enkelte patientforløb.

Det skaber utryghed, når personalet har forskellige budskaber eller siger tingene forskelligt. Patienterne oplever således ikke altid hensigtsmæssige og sammenhængende patientforløb.

Resultaterne fra Patientens Dag 2003 peger på at udvikle og forbedre kvaliteten af sundhedspersonalets møde med patienten med fokus på kommunikation, information og medinddragelse i patientforløbet. I forlængelse heraf præsenteres en række konkrete indsatsområder, som Odense Universitetshospital vil arbejde videre med.

Læs mere om rapporten på OUHs hjemmeside: http://www.ouh.dk/wm123635,140186