Patienter kan blive ofre for faldefærdige sygehuse

Regeringens finansieringsplan for de nye sygehuse betyder, at danskerne skal behandles på faldefærdige hospitaler i de kommende år, advarer eksperter.

I de næste ti år skal danskerne behandles på hospitaler, der er langt mere nedslidte og faldefærdige end i dag. Det bliver konsekvensen, hvis regeringen gennemfører den finansieringsplan for nye sygehuse, som blev fremlagt for nylig, påpeger tre førende eksperter i sygehusbyggeri over for Ingeniøren.

For at få råd til at bygge nye supersygehuse vil regeringen skære 15 ud af 25 milliarder kroner, som er afsat til at renovere, vedligeholde og udbygge hospitaler i de næste 10 år.

De 15 milliarder skal i stedet afsættes til nye supersygehuse. Problemet er, at der går op mod ti år, før de nye sygehuse står klar.

- Vi er nødt til at holde de gamle sygehuse ved lige. Ellers bliver det svært at tilbyde patienterne et rimeligt patientforløb og en forsvarlig behandling, siger Michael Jensen, forretningschef for Sundhed i rådgivningsfirmaet Birch & Krogboe til Ingeniøren.

Også på hospitalerne er der kritik af at skære hårdt i anlægsbudgettet. I Odense, der formentlig får et helt nyt hospital, er der stadig et stort behov for vedligehold, fastslår sygehusdirektør Jens Otto Jeppesen.
Han mener dog, at det kan være sund fornuft at reducere anlægsudgifterne i de sidste år op til indflytning i et nyt
sygehus.

Regeringen vil bygge sygehuse

Venstres sundhedsordfører, Birgitte Josephsen, afviser, at regeringens finansieringsplan vil forringe tilstanden på de nuværende hospitaler.

- Der er ikke nogen grund til at investere i ny toprenovering, hvis man har besluttet, at hospitalet skal lukkes - ikke alle sygehuse er ved at falde sammen, siger Birgitte Josephsen.

Regeringens politik er at nybygge halvdelen af landets sygehusareal inden for de næste ti år. Det fremgår af regeringsgrundlaget, mens finansieringen med de 15 milliarder fra de årlige anlægs- og vedligeholdelsesmidler er beskrevet i et udspil, som Venstre fremlagde for nylig.