I det fynske folks tjeneste

Peberspray på vej til Nyborg Statsfængsel

Nu skal også personalet i fængslerne have peberspray. Forsøget bygger på gode erfaringer fra Sverige. Nyborg skal være med i forsøgsordningen.

Personale i Nyborg Statsfængsel skal nu bevæbnes med peberspray

Politifolkene har allerede pebersprayen hængende i bæltet, og nu skal også kriminalforsorgens ansatte ifølge et nyt lovforslag udstyres med det nye magtmiddel.

I dag må fangevogterne foruden fysisk kontakt med de indsatte også bruge knippel, skjold og tåregas, hvis situationen gør det nødvendigt.

De svenske fængsler har i nogle år haft mulighed for at bruge peberspray, når de indsatte blev truende eller voldelige. De svenske myndigheder har oplyst til Justitsministeriet, at alene truslen om, at man vil bruge pebersprayen, har en præventiv effekt på urolige indsatte.

Hvis det nye lovforslag vedtages, så bliver det fængslerne i Nyborg, Østjylland og Herstedvester samt Københavns Fængsler og arresthusene i Odense, Køge og Randers, der skal teste det nye virkemiddel.