Penge på vej til konfliktramte børnefamilier

Forældre, der ikke kunne få deres børn passet under pædagogkonflikten i Odense, ser ud til at få pengene igen. Børn- og Ungeforvaltningen har en model klar.

-

Forældre, der ikke kunne få deres børn passet under pædagogkonflikten i Odense, ser ud til at få pengene igen. Børn- og Ungeforvaltningen har en model klar.

Sagen har været drøftet i Børn- og Ungeudvalget, og efterfølgende har forvaltningen udarbejdet en plan, der giver forældrene 17/30 af deres betaling for september måned tilbage.

Taksterne
I praksis betyder Børn- og Ungeforvaltningens model, at forældre med et barn i vuggestue får 1677 kroner tilbage, forældre med et barn i børnehave får 958 kroner,  og forældre med et barn i skolefritidsordning får 566 kroner.

Beløbene vil blive trukket fra opkrævningen af forældrebetaling for november. Men først skal planen vedtages af Økonomiudvalget, der mødes tirsdag den 8. oktober.

Pengene findes i tilbageholdt løn
Tilbagebetalingerne ventes at løbe op i 8.462.100 kroner, men de penge kan nemt findes i kommunekassen, fordi Odense Kommune sparede 13.200.000 kroner i tilbageholdt løn til de strejkende pædagoger.