Penge til børne-psykiatri

Der er ekstra penge på vej til børne- og ungepsykiatrien i Region Syddanmark blandt andet i Odense.

Region Syddanmark har bevilget 1,5 millioner kroner til børne- og ungdomspsykiatrien i Odense.

Ialt tilfører regionen den syddanske psykiatri fem millioner kroner fordelt på Odense, Kolding-Augustenborg og Esbjerg.

Derudover er der 3,4 millioner kroner på vej som følge af den nyligt indgåede aftale i Folketinget om at tilføre psykiatrien generelt 2,2 milliarder fra satspuljen i årene 2014 til 2018.

Pengene skal lette presset på psykiatrien, som har været kritiseret for personalemangel og manglende ressourcer.

De skal blandt andet sikre retten til udredning og behandling og mindske brugen af tvang.