Penge til det fynske kulturliv

Nu kan det fynske kulturliv søge penge til kulturaktiviteter fra Kulturministeriets Provinspulje. I år er der 40 millioner kroner i puljen til fordeling mellem landets 14 amter.

-

Nu kan det fynske kulturliv søge penge til kulturaktiviteter fra Kulturministeriets Provinspulje. I år er der 40 millioner kroner i puljen til fordeling mellem landets 14 amter, og frem til 2005 vil der hvert år være 20 millioner kroner til regional kultur i Kulturministeriets Provinspulje.

Formålet med puljen er:

  • at videreudvikle og højne kvaliteten af kulturlivet yderligere over hele landet
  • at styrke kulturlivet uden for hovedstadsområdet gennem øget kulturpolitisk samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer med kulturel og/eller kunstnerisk kvalitet.

\"Målet må derfor være at finde nogle spændende projekter som hele regionen kan samles om. Projekterne bør desuden være så gennemarbejdede, at de kan klare sig i konkurrencen med de forslag, som vil komme fra landets øvrige regioner,\" siger formanden for amtets Undervisnings- og Kulturudvalg, Carsten Abild (V).

Det er muligt at søge om penge til:

  • kunst- og kulturbegivenheder i provinsen
  • kunst- og kulturmiljøer i provinsen
  • formidling af kulturarven i provinsen
  • samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv i provinsen
  • formidling af nationale eller internationale kunst- og kulturtilbud til provinsen

Ansøgningskriterier
For at opnå støtte skal den enkelte ansøgning opfylde en række kriterier. Projekterne skal blandt andet inddrage flere samarbejdspartnere, projekterne skal være medfinansieret, og der ydes ikke støtte til almindelig drift.

Læs mere om kriterier for støtte her elller få yderligere informationer hos Kultur- og Specialundervisningsafdelingen, ekspeditionssekretær Lili Jensen på telefon 65 56 14 25.

Sidste frist for ansøgninger er i 2003 er 1. maj 2003.

Kulturministeriet bestemmer selv, hvilke projekter, der skal have støtte. Men alle ansøgninger om støtte i regionen skal stiles til amtet.