Penge til folkeoplysning på Fyn

To fynske folkeoplysnings-projekter modtager bevilling fra Kulturministeriet.

I alt 27 projekter modtager sammenlagt 4 millioner kroner til folkeoplysende projekter.

24 af disse projekter modtager midler fra Folkeoplysningspuljen, mens de resterende tre får midler fra "Større tværgående udviklingsprojekter på højskole - og folkeoplysningsområdet".

To fynske projekter er blandt modtagerne.

- Jeg er glad for igen i år at kunne uddele tilskud til en række foreninger, organisationer og andre, som på forskellige vis arbejder med folkeoplysningens aspekter. I år har et nyt indsatsområde haft fokus på foreningernes samarbejde med folkeskolen som opfølgning på skolereformen, og her har det været en række gode projekter, siger kulturminister Marianne Jelved.

Herunder er der beskrivelse af de to fynske modtagere.

AOF Østfyn - Nyborg: Bliv klogere og lev længere

Projektet har til formål at udvikle guidelines til, hvordan man kan inkludere målgruppen af udsatte borgere i folkeoplysende aktiviteter, bl.a. mhp. at politikkere/folkeoplysningsudvalget får viden om, hvordan man ved at udnytte igangværende aktiviteter/rammer kan løfte den svageste gruppes almene sundheds- og kompetenceniveau.

Samlet budget: 674.000 kroner

Bevilling: 140.000 kroner

Odense aftenskole: FLYGTIGHED - øjeblikke i herregårdshaver

Projektet tager afsæt til den aktuelle i skulpturudstilling FLYGTIGHED, der finder sted i herregårdshaverne på Liselund, Møen og Pederstrup, Vestlolland i perioden 15.maj til 15. september 2015. Aktiviteterne understøtter projektets tema og vækker opmærksomhed omkring herregårdenes historie og fokuserer på behovet for refleksion og flygtighed - nu som tidligere. Ved brug af kunstnerisk/musiske fag formidles historie som afsæt for vores demokratiforståelse.

Samlet budget: 140.000 kroner

Bevilling: 85.000 kroner