Penge til Fynsk forskning i knoglesygdomme

Fond giver læge 300.000 kr. til forskning i gigt og knogleskørhed.

Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard har modtaget 300.000 kr. fra Fabrikant Mads Clausens Fond til lægevidenskabelig forskning på Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium ved OUH.

Laboratoriets arbejdsområde omfatter undersøgelse og behandling af lidelser i bevægeapparatet - herunder slidgigt, leddegigt, osteoporose (knogleskørhed) og degenerative lidelser. 
 

Kunstmaterialer i væv

Forskningen koncentrerer sig især omkring, hvordan kunstmaterialer kan indopereres og fungere sammen med bevægeapparatet. Dette er et nyt og stort forskningsområde, og Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium har forskningsprojekter kørende, der omhandler afdækning af, hvordan knogler heler.
 
Desuden arbejder laboratoriet med, hvordan kunstmaterialer kan vokse sammen med omkringliggende væv og skabe nyt væv.