I det fynske folks tjeneste

Perfekt flyvevejr på Ørnens Dag

Søndag er der mulighed for at se havørne eller kongeørne på 16 forskellige lokaliteter rundt om i landet. Ved Odense Fjord er et ørnepar aktive netop nu og bliver set dagligt.

Vejret tegner perfekt til flyvning med kolde vinde og god sigtbarhed på Ørnens Dag.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) inviterer søndag for femte år i træk til ørnekig fra 16 forskellige lokaliteter rundt om i landet.

Fra klokken 10 og fire timer frem stå rovfuglekyndige ornitologer klar til at fortælle publikum om "de store vingefang", det vil sige havørne og kongeørne, oplyser Lennart Pedersen fra DOF's Projekt Ørn.

Ved Odense Fjord er et ørnepar aktive i øjeblikket. Der er gode jagtmuligheder for fuglene i inderfjorden som ikke er frosset til, og parret set stort set dagligt. Arrangørerne vil bemande flere udsigtspladser ved fjorden og på Stige Ø, og i Odense Kajakklubs lokaler vil der være en lille udstilling med billeder af de store rovfugle.

Også fra Monnet på Tåsinge er der mulighed for at se ørne.

Enkelte steder kan det dog knibe med at nå frem til de klassiske udkigssteder, fordi sne og is har gjort mange mindre veje ufremkommelige.

En landsdækkende tælling i februar viste, at mindst 191 havørne og syv kongeørne i år overvintrer i det danske vinterlandskab. Ynglebestanden af havørne var sidste år på 28 par.

Havørnen genindvandrede i 1996 til Danmark som ynglefugl efter næsten 100 års fravær. Den forsvandt som følge af jagt og forfølgelse. Siden da er der kommet 195 havørneunger på vingerne herhjemme.

Sidste år deltog mindst 3200 mennesker i Ørnens Dag.

Læs nærmere om arrangementerne hos DOF