Personalekritik af fængselsledelse

For lidt personale og en svag fængselsledelse var skyld i, at Ringe Statsfængsel ikke fik stoppet de seksuelle overgreb i fængslet tide. Det konstaterer personalet i en gennemgang af sagen.

Ringe Statsfænglset har fået ridser i lakken

For lidt personale og en svag fængselsledelse var skyld i, at Ringe Statsfængsel ikke fik stoppet de seksuelle overgreb i fængslet tide. Det konstaterer personalet i en gennemgang af sagen.

"Vi må konstatere, at vi har fået nogle meget dybe ridser i lakken, og en omlakering er nok nødvendig". Sådan lyder konklusionen i en længere gennemgang af problemerne i Ringe Statsfængsel, som Personaleorganisationen har skrevet til Fagbladet Fængselsfunktonæren.

Personalet giver først og fremmest fængselsledelsen ansvaret for, at problemerne med de seksuelle overgreb ikke blev opfanget og stoppet i tide. Men personaleorganisationen peger også på et meget belastet klientel og en lav personalenormering som årsag.

I Fængselsfunktionæren gennemgår personalet sagen fra juni til december sidste år.

Af personalets gennemgang fremgår det, at problemerne i fængslet først og fremmest skyldes kamp om narkotika og en gruppe af belastede nydanskere. De seksuelle overgreb på de kvindelige indsatte sker i sommeren 2000. Og kun ved en tilfældighed kommer overgrebene til offentlighedens kendskab, da en indsat bryder sammen foran en journalist, der er på besøg i fængslet i en anden anledning.

Men derefter bliver sagen omtalt massivt i både lokale og landsdækkende medier.

Personaleorganisationen mener, at sagen kunne være håndteret uden den belastende omtale, hvis fængselsledelsen havde opfanget de signaler og meldinger som blev udsendt i tide.

"For at opfange signaler er det en betingelse, at man sender og modtaer på samme frekvens. En frekvens der har en god forbindelseslinie, uden forvrængninger og tab af effekt", skriver personaleforeningen.